Naziv preduzeća (obavezno)

  Grad i adresa (obavezno)

  Telefon (obavezno)

  Vaš email (obavezno)

  Kako biste ocenili marketing aktivnost Mini Pani kompanije?

  Veoma zadovoljanrelativno zadovoljannisam zadovoljan

  Napišite Vaše mišljenje, kako bi mogli da poboljšamo marketing aktivnosti?

  Dali pratite naše drušvene mreže?

  dane

  Da li pratite našu webstranicu www.minipani.com?

  dane

  Dali ste zadovojni sa objavama Minipanija na društevim mrežama?

  "Veoma zadovoljan""relativno zadovoljan""nisam zadovoljan"

  Da li je potrebno još više aktivnosti na društvenim mrežama

  "da"ne"meni je sve jedno

  Dali imate sopstvene biznis profile na društvenim mrežama?

  dane

  Dali delite naše objave?

  dane

  dana