Franšiza je sveobuhvatni odnos u kojem davalac franšize dodeljuje primaocu franšize pravo da radi sa davaocem franšize i prodaje proizvode koje je proizveo davalac franšize, u skladu sa njegovim uslovima poslovanja i pod zaštićenim komercijalnim imenom davaoca franšize.

Franšiza omogućuje svojim primaocima da bez razlika, sa minimalnom investicijom prošire svoje postojeće poslovanje ili započnu novi, profitabilan posao. Franšiza se u kriznim vremenima sve češće pokazuje kao odlična saradnja i poslovna prilika za pojedince, koji žele raditi za sebe, ali nisu u ovom biznisu sasvim sami.

Franšizni model poslovanja

Iako franšiza podrazumeva poslovanje pod tuđim imenom, ovaj model poslovanja predstavlja lični biznis. Ono što je važno navesti da je rizik poslovanja ličnog biznisa znatno niži uz franšizu jer se na taj način primenjuje i koristi uspešni i provereni poslovni model. Franšizni zvučni i poznati brend predstavlja dodatnu sigurnost za izbegavanje neuspeha.        

Franšiznim ugovorom,  kao i svakim drugim ugovorom definišu se prava i obaveze dveju strana. Osnovna obaveza davaoca franšize je da vrši stalni transfer znanja ka vama, kako bi vas što bolje uputio u poslovanje, u novitete i uspeh. Vaša osnovna obaveza jeste da poštujete pravila poslovanja.

Osnovne činjenice u franšiznom poslovanju:

  • Davalac franšize jeste vlasnik zaštitnog znaka, robne marke i brenda franšizne mreže;
  • Uspeh davaoca franšize je dokazan u praksi;
  • Primalac franšize jeste preduzetnik koji posluje za svoj račun ali pod okriljem brenda, iskustva i znanja franšize;
  • Primalac franšize jeste vlasnik ili zakupac imovine prodajnog mesta;
  • Davalac franšize treba da uputi primaoca franšize kako da posluje;
  • Principi saradnje davaoca i primaoce franšize definisani su i uređeni franšiznim ugovorom;

  Dobro struktuirana i vođena franšiza kao što je to MINI PANI franšiza je jaka osnova za kontinualan i siguran profit. Ukoliko vas zanima ovaj oblik franšiznog poslovanja u okviru kompanije MINI PANI, kontaktirajte nas klikom ovde.