Naša dejavnost je proizvodnja, skladiščenje in distribucija globoko zamrznjenega polgotovega peciva v sklopu franšiznega sistema, katerega cilj je ustanovitev manjših pekarn v prodajnem prostoru imetnika franšize.

Mini Pani proizvaja, distributira, prodaja in stalno razvija Minipani gotove in polgotove zamrznjene izdelke v sistemu, katerega smo ustvarili.

Zaščitni znak in blagovna znamka Minipani predstavlja poslovno skrivnost, prav tako kot predstavljajo ostale informacije nujen pogoj, da bi se v našem sistemu opravljala proizvodnja, distribucija, prodaja in marketing. MINI PANI, kot dajalec franšize, ima pravico da vse to odstopi prejemniku franšize v cilju ustrezne uporabe.

Imetnik franšize želi izkoristiti pozitiven ugled blagovne znamke, s katerim razpolagamo. Naše dobro ime, pa tudi znanje na področju proizvodnje, distribucije, prodaje, trženja in zahvaljujoč njim distribuira in prodaja izdelke MiniPani.

Sigurna osnova uspešnega poslovanja naše franšize je nudenje podpore potencijalnim in obstoječim partnerjem v obliki preverjene poslovne prakse, kakor tudi stalna skrb za njih. Franšizni sistem, ki ga ponujamo, je zanesljiv, edinstven in dobro urejen. Naša franšiza je franšiza poslovnega formata.

Skrbimo za svoje stranke in skupaj ustvarjamo popolno in okusno pecivo, ki zagotavlja vrhunsko zadovoljstvo in užitek.

BODITE ČLAN NAŠE MREŽE

KLIČITE NAS!

Na stotine zadovoljnih franšiznih partnerjev