Spoznajte koncept franšize MiniPani!

Play video

KAJ JE FRANŠIZA?

Franšiza je celovito razmerje, v katerem dajalec licence podeljuje franšizojemalcu pravico sodelovati s franšizodajalcem in prodajati izdelke, ki jih proizvede dajalec franšize, v skladu s svojimi pogoji poslovanja in pod zaščitenim komercialnim imenom franšize.
Franšiza svojim prejemnikom omogoča, da z minimalnimi naložbami razširijo obstoječa podjetja ali začnejo novo, donosno poslovanje. V času krize se franšiza vse bolj kaže kot odlična priložnost za sodelovanje in poslovno priložnost za posameznike, ki želijo delati zase, a v tem poslu niso sami.

MiniPani franšiza

Franšizni sistem MiniPani je zanesljiv, edinstven, urejen in dobro voden.

Od bodočega imetnika franšize se zahtevajo posebne kvalifikacije, ki so bistvene za dolgoročno sodelovanje, medsebojno zadovoljstvo in uspeh. Vodi nas strategija win-win. Zato iščemo osebo z zadostnim kapitalom, vodstvenimi sposobnostmi, odgovorno, motivirano in sposobno, da se poistoveti z vrednostmi MiniPanija.

Dobro strukturirana in vodena franšiza, kakršna je franšiza MiniPani, je močna osnova za stalen in varen dobiček. Sestavljena je iz poslovnega paketa in vsebuje:

 • Know-how – tajni poslovni koncept proizvodnje, distribucije, prodaje, trženja in postopka kakovostnega poslovanja, ki je poslovna skrivnost.
 • Pravica do uporabe zaščitene blagovne znamke
 • Posebne digitalne pečice, posebej razvite za peko izdelkov MiniPani, katerih uporaba vsebuje posebno znanje in je sestavni del franšiznega sistema
 • MiniPani Izdelke
 • Izobraževanje, usposabljanje imetnikov franšize in njihovega osebja
 • Trženje in promocoijsko gradivo

Predpogoj za dobro delovanje je prodajni prostor v velikosti 5-20 m2 na enem od mestnih prometnih točk (center, sprehajališča, šole, avtobusna postajališča in postajališča ipd.), ki ga je mogoče najeti, vsekakor pa je prednost, če je v vaši lasti. Prodajno mesto uredimo s strokovno pomočjo in nasveti izkušenih terenskih sodelavcev, ki temeljijo na izkušnjah, pridobljenih pri urejanju več sto lokalov.

Vabimo vas, da izpolnite spodnji vprašalnik. Prosimo, da na vprašalnik odgovarjate z resničnimi odgovori.

Vse informacije, ki jih bomo prejeli na podlagi izpolnjevanja tega vprašalnika, so zaupne in bodo uporabljene samo za namen franšiznega razmerja. Franšizodajalec bo pridobljene podatke hranil v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi veljavnimi zakoni.

Vabimo vas, da izpolnite spodnji vprašalnik. Prosimo, da na vprašalnik odgovarjate z resničnimi odgovori.

  Ime in Priimek (obvezno)

  ----------------------------------------------------------

  Naslov (obvezno)

  ----------------------------------------------------------

  Telefonska številka (obvezno)

  ----------------------------------------------------------

  E-pošta (obvezno)

  ----------------------------------------------------------

  Datum rojstva (obvezno)

  ----------------------------------------------------------

  Zakonski status (obvezno)
  poročen/poročenasamski/samskaločen/ločena
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ste že bili lastnik svojega podjetja? (obavezno)

  dada, ne deluje večne
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Če ste označili prvo možnost, napišite ime svojega podjetja
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Če ste označili drugo možnost, napišite razlog
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Dejavnost podjetja?
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  SpDOOGOSTINSTVOHITRA PREHRANAPEKARnADRUGO
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kako bi ocenili poznavanje poslovanja MiniPani franšize?

  poznam način poslovanjaSorazmerno dobro poznam, a nekatere stvari so mi še vedno neznanedelno poznamne vem kako deluje
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ali ste pripravljeni opustiti sedanjo zaposlitev in se kot franšizojemalec popolnoma zavezati novemu poslu?

  dane
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Najvišja funkcija, na kateri ste bili zaposleni:

  direktorvodstveno mesto v podjetjunisem še bil vodstveni kader
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vaša izobrazba:


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ali ste pripravljeni na stalno izobraževanje?

  dane
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Kje ste izvedeli za možnost odprtja franšize Mini Pani?


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ali ste bili kdaj obsojeni?

  dane
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------

  U ,

  dne