Sledeći opis Mini Pani doo obuhvata principe upravljanja i zaštita podataka.

Cilj upravljanja podacima: Mini Pani doo. prikuplja lične podatke, koje su neophodne za pružanje svoje usluge. Pravni osnov za upravljanje podacima: odobrenje sa strane dotična osoba.

Mini Pani doo. uključiti treće lice za upravljanje podacima pod uslovom, da treće lice ima praktično znanje upravljanja i zaštita podataka koje odgovara zakonskim propisima.

Ovlašćeno pravno lice za upravljanje podacima u vezi newsletter-a je „The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), koje čuva podatke na web stranici www.mailchimp.com(link is external). Rok upravljanja podacima je do povlačenja odobrenja. Mini Pani doo. u okviru newsletter-a traži samo e-mail adresu od svojih korisnika, koja je potrebna za pružanje usluge.

Podaci pravnog lica za upravljanje podacima su:

Naziv firme: Mini Pani doo

Adresa: 24000 Subotica, Hipodromska 2c

PIB: 101996770

Email: kontakt@minipani.com