Upoznajte se sa konceptom MiniPani franšize!

POGLEJTE PREDSTAVITEV

ŠTA JE FRANŠIZA?

Franšiza je sveobuhvatni odnos u kojem davalac franšize dodeljuje primalacu franšize pravo da radi sa davalacem franšize i prodaje proizvode koje je proizveo davalac franšize, u skladu sa njegovim uslovima poslovanja i pod zaštićenim komercijalnim imenom davalaca franšize.
Franšiza omogućuje svojim primalacima da bez razlika, sa minimalnom investicijom prošire svoje postojeće poslovanje ili započnu novi, profitabilan posao. Franšiza se u kriznim vremenima sve češće pokazuje kao odlična saradnja i poslovna prilika za pojedince, koji žele raditi za sebe, ali nisu u ovom biznisu sasvim sami.

MiniPani franšiza

MiniPani franšizni sistem je pouzdan, jedinstven, uredno i dobro regulisan.

Od budućeg primalaca franšize se zahtevaju specifične kvalifikacije, koje su od suštinskog značaja za dugoročnu saradnju, obostrano zadovoljstvo i uspeh. Vodimo se strategijom obostrane pobede (win-win). Zato tražimo osobu sa dovoljno kapitala, veštinom vođenja, odgovornog, motivisanog i sa mogućnošću da se identifikuje sa vrednostima MiniPani.

Dobro struktuirana i vođena franšiza kao što je to MiniPani franšiza je jaka osnova za kontinualan i siguran profit. Ona se sastoji od poslovnog paketa i sadrži:

 • Know-how – tajni poslovni koncept o proizvodnji, distribuciji, prodaji, marketingu i proceduri obavljanja kvalitetnog posla koji čini poslovnu tajnu.
 • Pravo na korišćenje brenda, zaštićene trgovačke marke
 • Specijalne digitalne spot pećnice, specijalno razvijene za pečenje MiniPani proizvoda čije korišćenje sadrži poseban know-how i predstavlja sastavni deo franšiznog sistema
 • MiniPani proizvode
 • Obuka, osposobljavanje primalaca i njegovog osoblja
 • Marketing i promotivni materijal

Preduslov za dobro funkcionisanje jeste prodajni prostor od 5-20 m2 na nekoj od prometnih tačaka u gradu (centar, šetališta, škole, autobuske stanice i stajališta i sl.), koji može da bude i u zakupu, ali je svakako prednost ako je u sospstvenom vlasništvu. Prodajno mesto se uređuje uz stručnu pomoć i savete terenskih saradnika, koji se zasnivaju na stečenom iskustvu prilikom stavljanja u funkciju više stotina mesta.

Pozivamo Vas da ispunite donji upitnik. Na sva pitanja odgovorite koliko god je moguće realnije.

Svi podaci koje ćemo dobiti na osnovu popunjavanja ovog upitnika su poverljivi i koristiće se samo u svrhu frašiznog odnosa. davalac franšize će dobijene podatke čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ostalim važećim zakonima.

Za započinjanje procesa potrebno je popuniti upitnik!

  Ime i prezime (obavezno)

  Grad i adresa (obavezno)

  Telefon (obavezno)

  Your Email (obavezno)

  Datum rođenja (obavezno)

  Jeste li već imali, odnosno imate li svoje preduzeće? (obavezno)

  dada, ne radi višene

  Ako ste označili prvu opciju napišite naziv preduzeća

  Delatnost preduzeća?

  SZTRSTRDOOUGOSTITELJSTVOFAST FOODPEKARADRUGO

  Kako biste ocenili poznavanje poslovanja Mini Pani franšize?

  poznajem koncept poslovanjarelativno dobro poznajem, ali neke su mi stvari još malo nepoznatedelimično poznajemne znam kako deluje

  Gde ste saznali za mogućnost pristupanju u Mini Pani franšizu?

  U ,

  dana