Da li znate šta znači oznaka „low TFA“?

Danas sve više i više se susrećemo sa proizvodima na tržištu koji su označeni sa znakom „Low TFA“. Ali šta tačno znači sam znak i pojam low TFA i zašto je postao toliko značajan? Da li je ovaj trend postao zahtev na tržištu prehrambrenih proizvoda ili je samo neka prolazna moderna pojava?

Optimalan kvalitet i količina masti u ishrani je neophodna zbog njene kompleksne uloge u organizmu, ali ima i potencijalnih negativnih efekata na zdravlje, koji mogu biti posledica povećanog unosa ili neadekvatnog izbora masti. Masti su najvažniji, najbogatiji izvor energije i nosioci vitamina A, D, E i K.

TFA odnosno trans masne kiseline predstavljaju vrstu nezasićenih masnih kiselina, koje nastaju usled bakterijske fermentacije masnih kiselina, hidrogenizacije i termogenizacije biljnih ulja na visokim temperaturama.

Šta izaziva konzumiranje visokog nivoa trans masti?

  • Povećavaju rizik od srčanih odnosno kardiovaskularnih bolesti

  • Podižu nivo LDL holesterola

  • Snižavaju nivo dobrog HDL holesterola, koji štiti krvne sudove od nastanka ateroskleroze

  • Povećavaju i nivo triglicerida u krvi

  • Povećavaju rizik inflamatornih bolesti

  • U poslednjih nekoliko godina istraživači su povezali TFA sa dijabetesom, sa rakom i sa Alchajmerovom bolesti.

Onda koliko je dozvoljena količina trans masti koju možemo konzumirati svakodnevno?

Prema naučnim testovima 1 gram trans masti dnevno se ne smatra značajnom količinom koja bi ugrozila zdravlje, ali to znači da bi skoro u potpunosti trebalo da se izbegava konzumiranje hrane sa visokim sadržajem trans masnih kiselina.

Na kraju svega ovoga smatramo da oznaka „low TFA“ nije samo neki novi fenomen ili trend, nego treba da bude ozbiljan faktor i kriterijum prilikom kupovine i izbora prehrambenih proizvoda.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

en_US
sr_RS
hr
hu_HU
sl_SI